اعضای آسا تجارتسمت : عضو هیئت مدیره
تلفن :‌ 33360217-028
تلفن :‌ 22352926-021
ایمیل :‌ vs@asa-tejarat.com

سمت : رئیس هیئت مدیره
تلفن :‌ 33360217-028
تلفن :‌ 22352926-021
ایمیل :‌ hm@asa-tejarat.com

سمت : مدیر عامل
تلفن :‌ 33360217-028
تلفن :‌ 22352926-021
ایمیل :‌ md@asa-tejarat.com


سمت : مهندسی فروش
تلفن :‌ 33360217-028
تلفن : 22352926-021
موبایل : 9228 083 0912
ایمیل :‌ sales@asa-tejarat.com

سمت : کارشناس فروش
تلفن : 33360217-028
تلفن : 22352926-021
ایمیل :‌ S2.qa@skzic.ir

ارتباط با ما

  • قزوین، بلوار بهشتی، پلاک ۱۴۰، ساختمان دیپلمات، طبقه ۲، واحد ۲۱

  • 028-33360217

  • 028-33360218

  • 021-22352926

  • info@asa-tejarat.com

  • asa_tejarat

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

  • 1 + 40 =